Producten en diensten

Leervolgsysteem

Het MAIUS Leervolgsysteem is een webgebaseerd systeem waarmee leerlingen/studenten hun studievoortgang per leerdoel kunnen volgen. Het is een interactief systeem waarin naast de docent ook de leerling/student/lerende werkt. De “leerling” wordt en blijft hierdoor eigenaar van zijn eigen proces.

Onderwijs op maat is alleen mogelijk als de onderwijsbehoefte per leerling bekend is. In MAIUS is op ieder moment bekend waar de leerling/student staat met de voortgang van de te behalen leerdoelen. Daardoor kan het onderwijs op ieder moment afgestemd worden op de werkelijke behoefte.

Docenten kunnen het onderwijsaanbod op de leerdoel afstemmen. Natuurlijk kunnen boeken of een ELO ingezet worden, maar niet noodgedwongen als dat niet passend wordt geacht. Als voor het behalen van een leerdoel beter een project uitgevoerd kan worden in plaats van theorie dan kan dat. De keuze is afhankelijk van bijvoorbeeld het leerdoel, de actualiteit van het onderwerp, of de competentie van de leerling/student. Of gewoon de de passie van de docent. Want terwijl de ene docent prachtig kan doceren in de klas, voelt een andere docent zich misschien beter thuis bij een sportieve excursie buitenshuis. Of de inzet van een gast. Ook al gaat het daarbij om dezelfde leerdoelen.

MAIUS maakt het onderwijs prikkelender. Dynamischer. En geeft docenten vrijheid om creatief met hun vak bezig te zijn. En biedt zelfs houvast als het leerstofklassenjaarsysteem (gebaseerd op gemiddelden) wordt losgelaten.

Onderwijs begeleiding

Onze consultants ondersteunen zowel op zowel onderwijskundig als organisatorisch gebied. Informeer naar de mogelijkheden.

Educatief maatwerk

Of je nu werkt met een methode en/of thematisch. Of er nu wel of geen vakken met elkaar worden verbonden. Of er nu een duidelijk visie en missie is binnen de organisatie is of niet. Wij helpen graag samen de koers te bepalen én inhoudelijk mee te denken (en te doen).

Talenten in je team

Bij MAIUS werken we graag bottom-up. ‘Het gebeurt’ tenslotte op de (les)vloer. Wij brengen daarom graag in kaart welke waarden, normen en talenten het team rijk is.

Samen in transitie

In de ideale wereld stroken de visie en missie met de praktijk. Om samen tot een geoliede machine te komen, waarbinnen iedereen vol plezier zijn/haar talenten kan benutten en ontwikkelen, is het van belang om te kijken in hoeverre de visie en missie strookt met de praktijk. Naast het in kaart brengen hiervan, helpt MAIUS graag om er voor te zorgen dat er een zo’n ideaal mogelijke situatie ontstaat.

Coachend lesgeven

Daar waar onderwijs in het verleden voornamelijk gebaseerd was op het overdragen van kennis, zien we dat een meer coachende manier van les geven terrein vindt. Bij MAIUS houden we van die manier van lesgeven. We beperken ons niet alleen tot theoretische kennisoverdracht op het gebied van coachend lesgeven, maar doen dit ook middels ‘training/coaching on the job’, door met de leerkrachten mee/samen te werken.

Onderzoekend en ontdekkend leren

MAIUS is fan van onderzoekend en ontdekkend leren. Het prikkelt en stimuleert de van nature aanwezige nieuwsgierigheid; iets waar we allemaal mee zijn geboren. In de praktijk blijkt dit soms wel een uitdaging te zijn. We helpen graag om samen projecten en/of aanbod te ontwikkelen.

Jouw kracht – jouw uitdaging - jouw doel – jouw ontwikkeling - MAIUS