Maius in beeld

Leerdoelen als fundament voor het onderwijsaanbod biedt vrijheid voor creativiteit. Wat kan leiden tot divers en boeiend onderwijs! Hier volgt een greep uit de praktijk.

...
Toepassingsgericht onderwijs bij college Rolduc

In 2007 volgde de Limburgse pers verschillende projecten bij college Rolduc in Kerkrade waarin leerdoelen werden behaald door de uitvoer van projecten. Deze projecten waren vakoverstijgend. Met behulp van Maius voorkwam het docenteam dat leerdoelen van het ene project onbedoeld overlapten met die van een ander project.

Daarnaast bracht het team met Maius in kaart of (en hoe) de projecten wel aansloten op de te behalen leerdoelen van het curriculum. Dit bood niet alleen borging, maar ook vrijheid en creativiteit bij het ontwerpen van hun onderwijs.

Dit filmpje toont een verslag van TV Limburg over het project Climate Control Chamber, waarbij studenten van Zuyd Hogeschool leerlingen van college Rolduc begeleidden. Op hun beurt behaalden de studenten daarbij weer hun eigen (Hogeschool) leerdoelen, waarmee een basis werd gelegd voor community onderwijs.

Werken met leerdoelkaarten bij Spring High

Spring High (in Amsterdam) begon in 2016 als tienerschool, voor leerlingen van 10 tot 18 jaar. Onder leiding van Camyre Adelhart de Toorop en met enorme inzet en durf van het team deed men het anders! Wat doet men anders? Kinderen worden opgeleid tot wereldburger. Door ze (mede) eigenaar te maken van hun eigen proces, hen intensief te coachen en een aanbod te bieden dat past bij het ontwikkelingsniveau van het individu. Is het een succes? Jazeker! Springh High groeide van 30 naar ruim 350 leerlingen en sinds 2021 breidde het aanbod zich uit naar onderwijs voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, van kleuter tot tiener. Wat maakt Spring High een succes? Het vertrouwen in elkaar! Lees het rapport Oberon. (2021). Een soepele overgang - Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs

Eén van de kenmerken is dat er geen vroegtijdige (gedwongen) keuze voor een schooltype gemaakt hoeft te worden. De 'overgang' gebeurt per leerdoel. Naadloos. De leerling stroomt uit met een diploma mavo, havo of vwo!

Het SLO maakte er meerdere reportages over. Onder andere deze.

...
HBO Onderwijsaanbod in kaart

Maius is enerzijds een tool om de voortgang van leerlingen of studenten per leerdoel te volgen. Anderzijds een tool om het onderwijsaanbod in kaart te brengen.

Diverse HBO opleidingen (van onder andere Zuyd Hogeschool, Fontys, HAN, Hanze en Hogeschool van Amsterdam) hebben Maius ingezet om hun onderwijsaanbod efficiënter te maken, een accreditatie voor te bereiden, of een onderwijsinnovatie te ondersteunen.

De rol van Maius komt terug in diverse accreditatie- of andere verslagen, zoals hier.

...
Tienerschool Spring High: voor leerlingen die op een andere manier hun diploma willen halen
"...Daarnaast kijkt hij met enige jaloezie naar Maius – een leerlingvolgsysteem waarbij de leerlingen zelf kunnen zien hoeveel procent ze van de kennis al beheersen...."

Lees hier het hele schoolportret door Rob van der Poel, stichting Nivoz