Voordeel student

Voordeel student

Is dat even mooi! Nu weet je precies waar je voor studeert en kun je je eigen voortgang beter volgen.

Docenten brachten de studiedoelen van hun lesmodules in kaart. Daardoor kun jij per studiedoel eenvoudig je eigen voortgang bijhouden in Maius. Bijvoorbeeld of je de stelling van Pythagoras kunt toepassen. Dat zegt meer dan of je een 7.3 haalde voor wiskunde.