GeoActive (het bedrijf achter Maius) heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. GeoActive doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en gegevens zullen nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit ook voor gegevens die de opleiding zelf beschrijven.

Indien u in Maius inlogt, of kunt inloggen worden uw gebruikersnaam, wachtwoord (versleuteld) en emailadres opgeslagen.

Daarnaast wordt opgeslagen tot welke opleiding u behoort, en of u daar docent of student bent. Deze informatie hebben wij van uw opleidingsadministratie gekregen of automatisch ontvangen indien u middels SurfConext inlogt. 

 

Maius bestaat uit 3 hoofdonderdelen:

Maius Curriculum Informatie Systeem (MCIS)

In MCIS staan de leerdoelen van de opleiding beschreven. Inclusief de wijze waarop de opleiding is georganiseerd. Deze informatie kan worden ontsloten middels rapportages. De rapporten kunnen worden geëxporteerd. Alle docenten die tot de opleiding behoren, hebben toegang tot de rapporten. Rapporten kunnen leesbaar en interpreteerbaar worden verspreid. De informatie wordt gebruikt om de opleiding zo goed en efficiënt mogelijk vorm te geven.

Indien deze rapporten studentgevens bevatten, gaat het om geaggregeerde gegevens. Deze kunnen in principe niet herleid worden naar individuele personen, maar het is niet uitgesloten (bijvoorbeeld als het klasgegevens betreft van een klas met maar één persoon). In ieder geval worden geen gegevens geautomatiseerd verwerkt waarmee individuele personen kunnen worden gevolgd. Dit geldt voor zowel docenten als studenten.

Student module

In deze module worden individuele studentgegevens bewaard. Het betreft het gevoel (sad, ok, happy) rondom een leerdoel. Docenten kunnen deze meningen per student inzien. Hierdoor kunnen zowel docenten als studenten zien aan welke leerdoelen zij het zinvolst aandacht kunnen besteden. Het zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de beheersing van een leerdoel. Het doel hiervan is om het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk af te stemmen op de daadwerkelijke behoefte.

Project module (MProject)

Handelingen die personen verrichten binnen een project zijn zichtbaar voor andere medewerkers binnen hetzelfde project. Daarbij is het mogelijk om documenten op te slaan. Het is de bedoeling dat deze documenten een relatie hebben tot het (onderwijs)project. Ze mogen geen inhoud bevatten met (herleidbare) persoonlijke gegevens indien redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze privacy gevoelig zijn. Bijvoorbeeld medische gegevens over 'Jantje', in een onderwijsproject over biometrie.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan zinvol is voor de opleiding. Daarbij geldt de volgende kanttekening: Indien de student normaliter in Maius via SurfConext inlogde, maar zijn account bij SurfConext niet meer bestaat, dan is binnen Maius niet duidelijk of een student nog op de opleiding zit. In ieder geval worden de gegevens van een student verwijderd indien de student gedurende 1 jaar niet in Maius inlogt.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er cookies worden weggeschreven naar uw computer. Deze zijn bedoeld voor de goede werking van de website. Er worden geen aanvullende persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen anders dan zoals bovenstaand beschreven.