Over Maius

Maius is voor onderwijsmanagers die succesvolle accreditaties, docenten met werkplezier en gemotiveerde studenten willen hebben.

Maius is een systeem.

Het bestaat onder andere uit een Curriculum Informatie Systeem (CIS). Dit is een kwaliteitssysteem voor het verdelen van studiedoelen over onderwijsblokken. Hiermee wordt een goede samenhang tussen studiedoelen en opleidingskwalificaties bereikt. De reden om te kiezen voor Maius CIS is om zeker te stellen dat het onderwijs dat aangeboden wordt, daadwerkelijk aansluit op de te behalen opleidingskwalificaties. Ongeacht de vorm van het onderwijs.

Daarnaast is Maius een studentenvolgsysteem. Waarmee docenten, en de studenten zelf, de voortgang kunnen volgen per studiedoel. Daarbij staan niet de punten maar de studiedoelen centraal. De student reflecteert bijvoorbeeld zelf op 'De student begrijpt de functie van de eilandjes van Langerhans en kan deze benoemen en uitleggen'. Reflecteren gaat met behulp van eenvoudige symbolen. Optioneel kan ook de docent reflecteren op de student, dus beoordelen, per studiedoel. Daardoor wordt het onderwijs niet alleen dynamischer, maar ook een stuk interactiever.

Tot slot bevat Maius een module voor projectmanagement. Dit ondersteunt onderwijsprojecten op het gebied van communicatie, planning, mijlpalen, taakverdeling en documentbeheer.

Overige eigenschappen:

  • Webbased ict systeem (SAAS),
  • Aansluiting op Surfconext, dus inloggen met je bestaande mbo -, hbo -, of universiteitsaccount,
  • Privacy wordt gerespecteerd.